Koncoví uživatelé (SMB)

Cloud Solution Provider (CSP)

je model určený především pro spolupráci klientů z nejrůznějších oborů s partnery, kteří poskytují odborné služby v IT. Spojuje komplexní technologické řešení, které provozuje společnost Microsoft s nadstavbovými službami, které k němu doplní partner.

Jeho úlohou je poskytnout mu především technickou podporu, služby migrací, konzultací, provozu IT a dodat mu licence pro přístup k Microsoft Online Services, jakými jsou Office 365, Azure a Dynamics 365.

Mezi hlavní výhody určené zákazníkům patří měsíční či roční platby v režimu Pay-as-you-Go, také možnost roční fixace ceny, nebo Online Service.

Žádné vstupní minimum (EA od 500). Tento model umožňuje platbu na fakturu, kterou fakturuje tuzemský partner. V neposlední řadě získáte podporu od tuzemského partnera v rozsahu potřebném pro zákazníka.

Výhodná pro vás určitě bude i pružná a okamžitá změna v licencích a jejich počtech, dále možnost sloučit i kombinovat různě pořízená předplatná v jednom tenantu – tzv. Multi-Channel. IT jako provozní náklady (OPEX) má minimální dopad na cashflow. Snadno se vám bude bude vytvářet celkový rozpočet, model umožňuje také pravidelné platby za uživatele.

Webdesign by