Partneři

Cloud Solution Provider (CSP)

Cloud Solution Provider (CSP)

je model určený především pro spolupráci klientů z nejrůznějších oborů s partnery, kteří poskytují odborné služby v IT. Spojuje komplexní technologické řešení, které provozuje společnost Microsoft s nadstavbovými službami, které k němu doplní partner. Jeho úlohou je poskytnout mu především technickou podporu, služby migrací, konzultací, provozu IT a dodat mu licence pro přístup k Microsoft Online Services, jakými jsou Office 365, Azure a Dynamics 365.

Do CSP se může zapojit každý partner. Ceny jsou stejné jako u Open a Direct, ale model nabízí lepší bonusový systém a promo. Online Services je kvalitní a standardizovaný „podvozek“ pro unikátní partnerovy služby. Výhodou tohoto modelu je, že minimalizuje rutinní práce IT profesionála, vytváří prostor pro koncepční práci s klientem. Partner má k dispozici maximální podporu od svého distributora.

Webdesign by