Microsoft Azure

  • Microsoft Azure je stále se rozvíjející cloudová platforma, která nabízí široké portfolio služeb a možností.
  • Umožňuje správu, vývoj i hostování aplikace on-line.
  • Má plně škálovatelnou infrastrukturu.

  • Více datových center než kterýkoliv jiný poskytovatel cloudu.
  • Platíte jen za používané služby.
  • Důvěryhodný a vedoucí partner v oblasti ochrany osobních údajů.
  • Nabízí svobodu při sestavování, správě a nasazování aplikací v rozsáhlé globální síti pomocí oblíbených nástrojů a architektur.
  • Obsahuje veškeré nástroje k identifikaci rychle se rozvíjejících hrozeb a ochraně před nimi.
Proč používat Azure?

Proč používat Azure?

Microsoft Azure je služba cloud computingu, vytvořená společností Microsoft pro vývoj, testování, nasazení a správu aplikací a služeb prostřednictví globální sítě datových center.

Je Azure opravdu tak bezpečný?

Je Azure opravdu tak bezpečný?

Azure je důvěryhodný a vedoucí partner v oblasti ochrany osobních údajů, dodržování předpisu a zabezpečení, má více certifikací než kterýkoliv jiný poskytovatel cloudu. Využívá ho 95 % firem z žebříčku Fortune 500.

Proč potřebuji Azure?

Proč potřebuji Azure?

Největší výhodou Azure je, že umožňuje škálovat aplikace nebo službu podle potřeb, aniž byste museli investovat do dlouhodobých nákladů, jako je hardware nebo dalších zaměstnanců na údržbu hardwaru.

Azure pro Klienty

Azure pro Partnery

Webdesign by